Algemene voorwaarden

 1. Behandeling kunnen geboekt worden worden via verschillende kanalen. Na het boeken van een behandeling ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Het behandelverloop kan soms anders verlopen als de huidexpert volgens haar expertise en inzicht opmerkt dat dit nodig is.
 3. De cliënt dient de expert op de hoogte te stellen van de wensen en eventuele nodige medische informatie. Go for elegance is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan is door verkeerde of onvolledige informatie en gegevens.
 4. De cliënt verbind zich er toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. Indien de cliënt na 15 minuten te laat niet aanwezig is, wordt de afspraak automatisch geannuleerd.
 5. Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48u op voorhand.
 6. Je kan jouw behandeling zelf online tot 48u verplaatsen. Verplaatste jij je afspraak reeds 2x en wil je dit een 3e keer verplaatsen, dan zal je afspraak geannuleerd worden.
 7. De cliënt is een voorschot verschuldigd van 20% van de behandelprijs voor iedere afspraak vanaf €120,00 die geboekt wordt via de online agenda. Bij het maken van een online afspraak zal er een betalingsverzoek volgen dat online betaald kan worden. Go for elegance heeft het recht dit voorschot in te houden wanneer de cliënt niet komt opdagen of een annulatie uitvoert minder dan 24u op voorhand.
 8. Voorschotten kunnen niet terug betaald worden. Annuleer jij netjes langer dan 48u voorhand dan kan jij kosteloos jouw afspraak verplaatsen. Annuleer je niet binnen het annuleringstermijn Dan zal er 30% van het resterende bedrag aangerekend worden. (50% van de totaalprijs in totaal.) 
 9. Voorschotten worden enkel terug betaald wanneer jij boekt met een cadeaubon. Je betaald 20% vooraf nadien wordt dit verrekend met het restende bedrag of krijg je het 'te veel' betaalde bedrag terug gestort.
 10. Annuleer je niet binnen het annuleringstermijn, dan zal er 50% van de behandelkost verschuldigd zijn. Dit betalingsverzoek ontvang je via mail en kan online betaald worden. Iedere cliënt ontvangt 1 joker, die eenmalig 1 keer per jaar kan ingezet worden bij een laattijdige annulering of no show.
 11. Kom je een 2e keer niet opdagen zonder enige verwittiging, je hebt geen joker, dan zal de behandeling voor 50% in rekening gebracht worden.
 12. Bij vervolg afspraken die in het instituut worden vastgelegd zal er geen voorschot gevraagd worden.
 13. De cliënt kan zich max. vergezellen van één persoon.
 14. Eigen huisdieren zijn niet toegelaten.
 15. Go for elegance is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die meegebracht worden naar het instituut.
 16. Go for elegance neemt persoonlijke gegevens op en verwerkt en slaat deze op in een klantenbestand. Deze woorden nooit met derden gedeeld.
 17. Er kunnen beelden genomen worden tijdens de behandelingen. Wanneer een cliënt niet wilt dat deze beelden gebruikt worden op bv. sociale media, dient dit door de cliënt gemeld te worden aan de expert.
 18. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Go for elegance worden serieus genomen en dienen binnen de 2 werkdagen na het behandelmoment gemeld te worden. Klachten worden zo spoedig mogelijk beoordeeld en zo juist mogelijk voor beide partijen verholpen worden.
 19. Go for elegance stelt alle behandel- en productprijzen ter beschikking. De prijzen zijn incl. 21% BTW.
 20. Die cliënt dient na de behandeling of aankoop onmiddellijk de betaling van zijn/haar dienst te voldoen.
 21. Cadeaubonnen hebben een geldigheid van één jaar na de aankoopdatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt of verlengd worden. Go for elegance is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen. Er zal steeds naar de nummering gevraagd worden die op de cadeaubon vermeld staat.

 

Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.